سیستم نظرسنجی ترنج

سیستم نظرسنجی ترنج امکان مشاهده فاکتور، سابقه خرید، ثبت نظرات مشتریان شما و ارائه گزارشات مختلف به شما را دارد
  • خدمات ارائه شده توسط ترنج
  • لیست فاکتور ها
  • انجام نظرسنجی های مختلف
  • مشاهده نتیجه نظرسنجی ها در قالب نمودار
  • لیست فاکتور ها
  • انجام نظرسنجی های مختلف
customer feedback

با ما چه مزایایی دارید؟

360-Degree-Feedback
نظرسنجی 360 درجه
360-Degree-Feedback
نظرسنجی 360 درجه
360-Degree-Feedback
نظرسنجی 360 درجه
360-Degree-Feedback
نظرسنجی 360 درجه